dịch vụ seo từ khoá uy tín info@eportal.vn dịch vụ seo từ khoá uy tín 0969 024 600
Hướng dẫn

dịch vụ seo từ khoá uy tín

 

Cách Tự Tạo Website Trực Tuyến Miễn Phí Mới Nhất Hiện Nay
09 Tháng Mười Một 2023 :: 2:00 CH :: 373 Views :: 0 Comments :: Thiết kế website miễn phí

Bắt đầu thêm nội dung cho trang web của bạn bằng cách viết bài viết hoặc tự tạo website trực tuyến miễn phí. WordPress.com cung cấp trình soạn thảo dễ sử dụng để tạo nội dung.
[MỤC LỤC]
1. Tạo web miễn phí bằng Wordpress
2. Tạo website miễn phí bằng Wix
3. Tạo web miễn phí bằng Weebly

Tự tạo website trực tuyến miễn phí

1. Tạo web miễn phí bằng Wordpress

Để tạo một trang web miễn phí bằng WordPress, bạn có thể sử dụng phiên bản miễn phí của WordPress.com. Dưới đây là hướng dẫn cách tự tạo một trang web cá nhân bằng WordPress:

Truy cập trang web WordPress.com:

Mở trình duyệt web của bạn và truy cập WordPress.com.

Nhấp vào nút "Bắt đầu" hoặc "Tạo trang web của bạn".

Chọn một loại trang web:

Bạn sẽ được yêu cầu chọn loại trang web mà bạn muốn tự tạo website trực tuyến miễn phí, ví dụ: blog cá nhân, trang web doanh nghiệp, cửa hàng trực tuyến, v.v. Chọn "Blog cá nhân."

Chọn giao diện (theme):

WordPress.com cung cấp nhiều giao diện (theme) miễn phí cho bạn chọn. Tìm một giao diện mà bạn thích và nhấp vào nút "Sử dụng" để áp dụng nó cho trang web của bạn.

Chọn tên miền:

Bạn có thể chọn một tên miền miễn phí (ví dụ: "tên-trang-web.wordpress.com") hoặc kết nối tên miền riêng của bạn nếu bạn đã có một. Nếu bạn chọn tên miền miễn phí, hãy chắc chắn rằng tên bạn muốn sử dụng còn khả dụng.

Tùy chỉnh trang web:

Bạn có thể tùy chỉnh trang web của mình bằng cách thêm tiêu đề, mô tả, ảnh đại diện và các tùy chọn tùy chỉnh khác.

Thêm nội dung:

Bắt đầu thêm nội dung cho trang web của bạn bằng cách viết bài viết hoặc tự tạo website trực tuyến miễn phí. WordPress.com cung cấp trình soạn thảo dễ sử dụng để tạo nội dung.

Xem trang web của bạn:

Sau khi bạn đã tự tạo website trực tuyến miễn phí và tùy chỉnh nội dung, bạn có thể xem trang web của mình bằng cách nhấp vào nút "Xem trang web" ở góc trên cùng bên trái.

Cập nhật và quản lý nội dung:

Bạn có thể quay lại bất kỳ lúc nào để cập nhật hoặc thay đổi nội dung của trang web của bạn.

Lưu ý rằng trong phiên bản miễn phí của WordPress.com, bạn sẽ có giới hạn về tùy chỉnh và tính năng so với phiên bản tự lưu trữ của WordPress.org. Nếu bạn muốn mức kiểm soát và tùy chỉnh cao hơn, bạn có thể xem xét việc tự lưu trữ WordPress trên một máy chủ riêng hoặc dịch vụ hosting WordPress.
Tham khảo: Hướng dẫn tự thiết kế website toàn tập

tự tạo website trực tuyến miễn phí
Trình duyệt tạo web lớn nhất

2. Tạo website miễn phí bằng Wix

Wix là một nền tảng dựng website trực tuyến miễn phí cho phép bạn tự tạo website trực tuyến miễn phí dễ dàng. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để tạo một trang web miễn phí bằng Wix:

Truy cập trang web của Wix:

Mở trình duyệt web của bạn và truy cập Wix.com.

Đăng ký hoặc đăng nhập:

Nếu bạn đã có tài khoản Wix, đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn. Nếu không, bạn cần đăng ký một tài khoản miễn phí.

Chọn mục tiêu trang web:

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được hỏi về mục tiêu của trang web. Chọn loại trang web bạn muốn tự tạo website trực tuyến miễn phí(ví dụ: blog cá nhân, cửa hàng trực tuyến, danh mục nghệ thuật).

Chọn mẫu (template):

Wix cung cấp nhiều mẫu (template) miễn phí cho bạn chọn. Duyệt qua các mẫu và chọn một mẫu mà bạn thích.

Tùy chỉnh trang web:

Sau khi chọn mẫu, bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý muốn. Bạn có thể thay đổi nền, màu sắc, thêm văn bản, ảnh, video và các phần khác trên trang web của bạn.

Thêm nội dung:

Bắt đầu thêm nội dung cho trang web của bạn. Bạn có thể tự tạo website trực tuyến miễn phí, thêm bài viết, ảnh, và nội dung tùy chỉnh.

Cấu hình tên miền:

Bạn có thể sử dụng một tên miền miễn phí từ Wix, hoặc bạn có thể mua một tên miền riêng và liên kết nó với trang web của bạn.

Xem trang web của bạn:

Sau khi bạn đã tạo và tùy chỉnh trang web, bạn có thể xem trang web của mình để kiểm tra nó trông như thế nào trong thực tế.

Xuất bản trang web:

Khi bạn hài lòng với trang web của mình, bạn có thể xuất bản nó để người khác có thể truy cập.

Lưu ý rằng trong phiên bản miễn phí của Wix, bạn có thể gặp giới hạn về tùy chỉnh và tính năng so với các phiên bản trả phí. Nếu bạn muốn tùy chỉnh và mở rộng trang web của mình nhiều hơn, bạn có thể xem xét nâng cấp lên phiên bản trả phí của Wix.
Tham khảo: Đăng ký website miễn phí

tự tạo website trực tuyến miễn phí
Giao diện hệ thống wix

3. Tạo web miễn phí bằng Weebly

Weebly là một nền tảng dựng website trực tuyến miễn phí và dễ sử dụng cho việc tự tạo website trực tuyến miễn phí. Dưới đây là hướng dẫn cách tạo một trang web miễn phí bằng Weebly:

Truy cập trang web Weebly:

Mở trình duyệt web của bạn và truy cập Weebly.com.

Đăng ký hoặc đăng nhập:

Nếu bạn đã có tài khoản Weebly, đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn. Nếu không, bạn cần đăng ký một tài khoản miễn phí.

Bắt đầu tạo trang web:

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy nút "Bắt đầu" hoặc "Tạo trang web của bạn." Nhấp vào đó để bắt đầu quá trình tạo trang web.

Chọn loại trang web:

Weebly sẽ hỏi bạn về loại trang web bạn muốn tạo. Chọn mục tiêu của bạn (ví dụ: blog cá nhân, cửa hàng trực tuyến, trang web chuyên nghiệp).

Chọn mẫu (template):

Weebly cung cấp nhiều mẫu miễn phí để bạn chọn. Duyệt qua các mẫu và chọn một mẫu mà bạn thích.

Tùy chỉnh trang web:

Sau khi chọn mẫu, bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách thay đổi nền, màu sắc, thêm văn bản, hình ảnh và các phần khác trên trang web của bạn.

Thêm nội dung:

Bắt đầu thêm nội dung vào trang web của bạn. Bạn có thể tạo các trang, thêm bài viết, hình ảnh và nội dung tùy chỉnh.

Cấu hình tên miền:

Weebly cung cấp một tên miền miễn phí (ví dụ: "tên-trang-web.weebly.com"). Tùy chọn khác là mua tên miền riêng và kết nối nó với trang web của bạn.

tự tạo website trực tuyến miễn phí
Tạo website cá nhân đơn giản

Xem trang web của bạn:

Sau khi bạn đã tạo và tùy chỉnh trang web của mình, bạn có thể xem trang web để kiểm tra nó trông như thế nào trong thực tế.

Xuất bản trang web:

Khi bạn hài lòng với trang web của mình, bạn có thể xuất bản nó để người khác có thể truy cập.

Weebly là một công cụ dễ sử dụng và có nhiều tính năng hữu ích cho việc tạo trang web cá nhân miễn phí. Tuy nhiên, trong phiên bản miễn phí, bạn có thể gặp giới hạn về tính năng so với phiên bản trả phí của Weebly. Nếu bạn muốn tùy chỉnh và mở rộng trang web của mình nhiều hơn, bạn có thể xem xét nâng cấp lên phiên bản trả phí của Weebly.

Tạo trang web miễn phí bằng Zyro

Zyro là một nền tảng tạo trang web miễn phí và dễ sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn cách tạo một trang web miễn phí bằng Zyro:

Truy cập trang web Zyro:

Mở trình duyệt web của bạn và truy cập Zyro.com.

Bắt đầu tạo trang web:

Trang web Zyro có nút "Bắt đầu" hoặc "Bắt đầu miễn phí." Nhấp vào nút đó để bắt đầu tạo trang web.

Chọn mục tiêu trang web:

Zyro sẽ hỏi về loại trang web bạn muốn tạo. Chọn mục tiêu của bạn (ví dụ: trang web cá nhân, cửa hàng trực tuyến, trang web doanh nghiệp).

Chọn mẫu (template):

Zyro cung cấp nhiều mẫu (templates) để bạn chọn. Duyệt qua các mẫu và chọn một mẫu mà bạn thích.

Tùy chỉnh trang web:

Sau khi chọn mẫu, bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách thay đổi nền, màu sắc, thêm văn bản, hình ảnh và các phần khác trên trang web của bạn.

Thêm nội dung:

Bắt đầu thêm nội dung vào trang web của bạn. Bạn có thể tạo các trang, thêm bài viết, hình ảnh và nội dung tùy chỉnh.

Cấu hình tên miền:

Zyro cung cấp một tên miền miễn phí (ví dụ: "tên-trang-web.zyrosite.com"). Tùy chọn khác là mua tên miền riêng và kết nối nó với trang web của bạn.

Xem trang web của bạn:

Sau khi bạn đã tạo và tùy chỉnh trang web của mình, bạn có thể xem trang web để kiểm tra nó trông như thế nào trong thực tế.

Xuất bản trang web:

Khi bạn hài lòng với trang web của mình, bạn có thể xuất bản nó để người khác có thể truy cập.

Zyro là một công cụ dễ sử dụng và có nhiều tính năng hữu ích cho việc tạo trang web miễn phí. Tuy nhiên, trong phiên bản miễn phí, bạn có thể gặp giới hạn về tính năng so với phiên bản trả phí của Zyro. Nếu bạn muốn tùy chỉnh và mở rộng trang web của mình nhiều hơn, bạn có thể xem xét nâng cấp lên phiên bản trả phí của Zyro.

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Tin bài liên quan

Dịch Vụ Seo Local Là Gì? Tại Sao Cần Seo Lccal? 17/06/2024
Lợi ích Của Việc SEO Từ Khóa Lên Top Google 08/03/2024
Sự khác nhau giữa SEO tổng thể và SEO từ khóa 08/03/2024
Những nhầm tưởng về dịch vụ SEO 08/03/2024
Yếu tố quan trọng đóng góp thành công khi làm SEO 27/01/2024
Thế nào là một quy trình seo web chuyên nghiệp - hiệu quả 27/01/2024
Từ Khóa SEO Là Gì? Cách Chọn Từ Khóa SEO để leo Top Google 2024 27/01/2024
SEO web và chạy QUẢNG CÁO nên chọn cái nào trước? 04/01/2024
Sự khác biệt giữa làm SEO và chạy quảng cáo GOOGLE ADS. Đâu là sự lựa chọn của bạn? 03/01/2024
Doanh nghiệp nên chạy quảng cáo Google Ads hay seo web? 03/01/2024
Cách Tạo Website Cá Nhân Miễn Phí Đơn Giản Nhất 09/11/2023
Chi Phí Dịch Vụ SEO Website Cho Doanh Nghiệp Từ A Đến Z 09/11/2023
Công ty Dịch Vụ Seo Từ Khóa Chuyên Nghiệp Uy Tín 09/11/2023
Dịch Vụ Seo An Toàn Giúp Tăng Thứ Hạng Bền Vững 09/11/2023
Tìm Hiểu Dịch Vụ Quảng Cáo Seo Mang lại Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp 09/11/2023

   DỊCH VỤ
   DỊCH VỤ NỔI BẬT
   TIN TỨC
Dịch Vụ Seo Local Là Gì? Tại Sao Cần Seo Lccal?Dịch Vụ Seo Local Là Gì? Tại Sao Cần Seo Lccal?
Lợi ích Của Việc SEO Từ Khóa Lên Top GoogleLợi ích Của Việc SEO Từ Khóa Lên Top Google
Sự khác nhau giữa SEO tổng thể và SEO từ khóa Sự khác nhau giữa SEO tổng thể và SEO từ khóa
Những nhầm tưởng về dịch vụ SEONhững nhầm tưởng về dịch vụ SEO
Yếu tố quan trọng đóng góp thành công khi làm SEOYếu tố quan trọng đóng góp thành công khi làm SEO
Thế nào là một quy trình seo web chuyên nghiệp  - hiệu quảThế nào là một quy trình seo web chuyên nghiệp - hiệu quả
Từ Khóa SEO Là Gì? Cách Chọn Từ Khóa SEO để leo Top Google 2024Từ Khóa SEO Là Gì? Cách Chọn Từ Khóa SEO để leo Top Google 2024
SEO web và chạy QUẢNG CÁO nên chọn cái nào trước?SEO web và chạy QUẢNG CÁO nên chọn cái nào trước?
Sự khác biệt giữa làm SEO và chạy quảng cáo GOOGLE ADS. Đâu là sự lựa chọn của bạn?Sự khác biệt giữa làm SEO và chạy quảng cáo GOOGLE ADS. Đâu là sự lựa chọn của bạn?
Doanh nghiệp nên chạy quảng cáo Google Ads hay seo web?Doanh nghiệp nên chạy quảng cáo Google Ads hay seo web?
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

   PHẢN HỒI DỊCH VỤ
Email
Tên
Tiêu đề
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
  
Sáng tạo không ngừng nghỉ, ý tưởng luôn đổi mới, quy trình chuẩn hóa quốc tế.
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Công ty TNHH cổng thông tin điện tử trực tuyến
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Giới thiệu

Chính sách bảo trì
Mã Số Thuế: 01 04 08 96 76
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
0969 024 600
024 62 733 721
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
info@eportal.vn
Thứ 2 - Thứ 6 8h đến 17h30
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Tầng 4 số 134 Mai Anh Tuấn
Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Thanh Long số nhà 134 Mai Anh Tuấn - Hồ Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
info@eportal.vn
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Tầng 4 số 134 Mai Anh Tuấn - Đống Đa - Hà Nội
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

21 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin