Thiết kế website miễn phí
024 62 733 721  info@eportal.vn Tuyển dụng Hướng dẫn Liên hệ

Tạo website

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Bảng giá

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
BUSINESS
Gói nâng cao
4.950.000đ/ NĂM
Bao gồm 1 tên miền .com
Dung lượng toàn bộ website 2GB
Gói 3 email theo tên miền
200MB lưu trữ anh + File dữ liệu
Nhập liệu ban đầu 80 sản phẩm
Nhập 10 tin bài ban đầu
Nhập 1 tin / 1 tuần
Bảo mật https
LIÊN HỆ
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
BASIC
Gói cơ bản
3.300.000đ/ NĂM
Bao gồm 1 tên miền .com
Dung lượng toàn bộ website 1GB
Không bao gồm email theo tên miền
100MB lưu trữ anh + File dữ liệu
Nhập liệu ban đầu 30 sản phẩm
Nhập 5 tin bài ban đầu
Không bao gồm nhập tin tức định kỳ
LIÊN HỆ
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
PREMIUM
Gói cao cấp
9.100.000đ/ NĂM
Bao gồm 1 tên miền .com
Dung lượng toàn bộ website 4GB
Gói 5 email theo tên miền
400MB lưu trữ anh + File dữ liệu
Nhập liệu ban đầu 150 sản phẩm
Nhập 15 tin bài ban đầu
Nhập 1 tin / 1 tuần
Bảo mật https
Thông báo ​bộ công thương
LIÊN HỆ33

  

Bảng giá
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
BASIC
Gói cơ bản
3.300.000đ/ NĂM
Bao gồm 1 tên miền .com
Dung lượng toàn bộ website 1GB
Không bao gồm email theo tên miền
100MB lưu trữ anh + File dữ liệu
Nhập liệu ban đầu 30 sản phẩm
Nhập 5 tin bài ban đầu
Không bao gồm nhập tin tức định kỳ
LIÊN HỆ

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
BUSINESS
Gói nâng cao
4.950.000đ/ NĂM
Bao gồm 1 tên miền .com
Dung lượng toàn bộ website 2GB
Gói 3 email theo tên miền
200MB lưu trữ anh + File dữ liệu
Nhập liệu ban đầu 80 sản phẩm
Nhập 10 tin bài ban đầu
Nhập 1 tin / 1 tuần
Bảo mật https
LIÊN HỆ

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
PREMIUM
Gói cao cấp
9.100.000đ/ NĂM
Bao gồm 1 tên miền .com
Dung lượng toàn bộ website 4GB
Gói 5 email theo tên miền
400MB lưu trữ anh + File dữ liệu
Nhập liệu ban đầu 150 sản phẩm
Nhập 15 tin bài ban đầu
Nhập 1 tin / 1 tuần
Bảo mật https
Thông báo ​bộ công thương
LIÊN HỆ33

Dịch vụ thiết kế website trọn gói

  

Vì sao bạn nên chọn Eportal?

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Hoàn thiện và bàn giao website cho khách hàng từ 3 - 5 ngày sau khi ký hợp đồng.
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Bảo hành website vĩnh viễn, hỗ trợ trong suốt quá trình khách hàng sử dụng website.
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Với những kinh nghiệm của Eportal trong dịch vụ thiết kế website trọn gói, chúng tôi cam kết đem đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng., đồng hành cùng khách hàng, giảm thiểu rủi ro cho khách hàng một cách tối đa. Các dịch vụ chính
Liên hệ

Vì sao bạn nên chọn Eportal?

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Hoàn thiện và bàn giao website cho khách hàng từ 3 - 5 ngày sau khi ký hợp đồng.

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Bảo hành website vĩnh viễn, hỗ trợ trong suốt quá trình khách hàng sử dụng website.

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Với những kinh nghiệm của Eportal trong dịch vụ thiết kế website trọn gói, chúng tôi cam kết đem đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng., đồng hành cùng khách hàng, giảm thiểu rủi ro cho khách hàng một cách tối đa. Các dịch vụ chính

Liên hệ
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
245 +
Tính năng
1001 +
Khách hàng
999 +
Được giới thiệu
909 +
Đánh giá tốt

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
245 +
Tính năng
1001 +
Khách hàng
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
999 +
Được giới thiệu
909 +
Đánh giá tốt

Giao diện mới nhất

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Giao diện mới nhất
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Mẫu demo trình bày sản phẩm
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Mẫu demo thông tin dịch vụ

Khách hàng nói về chúng tôi
May mắn khi được hợp tác với Eportal với dịch vụ thiết kế wesite chuyên nghiệp giúp www.giangdung.com lên google – kinh doanh vượt trội hẳn.
Phở Nhất Nhất sử dụng dịch vụ thiết kế website trọn gói do Eportal cung cấp vừa miễn phí mà giá duy trì lại tốt nhất, chúng tôi yên tâm vô cùng
  
Ở tận Kiên Giang tưởng như khó khăn về địa lý mà Eportal đã gắn bó với chúng tôi 10 năm nay. Chúng tôi yên tâm hoàn toàn với dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp của Eportal
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Chị Hân
Nhà sàn Giang Dung
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Anh Nam
Phở Nhất Nhất
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Chị Xuân
Đại nông

Khách hàng nói về chúng tôi
May mắn khi được hợp tác với Eportal với dịch vụ thiết kế wesite chuyên nghiệp giúp www.giangdung.com lên google – kinh doanh vượt trội hẳn.
Ở tận Kiên Giang tưởng như khó khăn về địa lý mà Eportal đã gắn bó với chúng tôi 10 năm. Chúng tôi yên tâm hoàn toàn với dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp của Eportal
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Chị Hân
Giang Dung
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Chị Xuân
Đại Nông

Góc tư vấn
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Góc tư vấn
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Các chức năng chuẩn của các gói thiết kế website Các chức năng chuẩn của các gói thiết kế website
Các gói thiết kế website sẽ bao gồm những chức năng gì? đây chắc hẳn là câu hỏi của nhiều người khi bắt đầu tìm hiểu các gói thiết kế website của các nhà cung cấp. Mỗi gói thiết kế sẽ có những mức giá khác nhau và đi cùng với đó là những tính năng, giao diện khác nhau.
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá các gói thiết kế website Những yếu tố ảnh hưởng đến giá các gói thiết kế website
Giá thành các gói thiết kế website được quyết định từ rất nhiều yếu tố. Bạn đừng ngạc nhiên khi có những gói thiết kế website có giá rất rẻ nhưng lại có những gói được bán với giá rất cao. Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt đó?
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Tiết kiệm tới 40% chi phí thiết kế website trọn gói

  

Với dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp của eportal

 Những ai nên quan tâm đến dịch vụ thiết kế website trọn gói 

 Những công ty mới khởi nghiệp

 Định hướng phát triển lâu dài và bền vững

 Được hỗ trợ bởi công ty Agency chuyên nghiệp

 Tốc độ tải trang nhanh trên cả PC & Mobile

 Thiết kế website chuyên nghiệp

Tiết kiệm tới 40% chi phí thiết kế website trọn gói

  

 Với dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp của eportal

 Những ai nên quan tâm đến dịch vụ thiết kế website trọn gói 

 Những công ty mới khởi nghiệp

 Định hướng phát triển lâu dài và bền vững

 Được hỗ trợ bởi công ty Agency chuyên nghiệp

 Tốc độ tải trang nhanh trên cả PC & Mobile

 Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

NHÂN SỰ CHUYÊN SÂU

Với đội ngũ chuyên viên thiết kế website chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm, Eportal luôn hoàn thiện website của khách hàng  nhanh nhất
  
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

VÌ LỢI ÍCH CỦA BẠN

Với dịch vụ thiết kế website trọn gói của Eportal, khách hàng được sở hữu tài khoản quản trị cao nhất
  
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

CHĂM SÓC TRỌN ĐỜI

Ngoài luôn có các chính sách hỗ trợ khách hàng mới, chúng tôi cũng luôn triển khai các chương trình tri ân cho khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế website trọn gói
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

CÔNG NGHỆ MỚI

Tất cả các website sử dụng gói dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại EPortal đều được trang bị hệ thống quản lý bài viết, quản lý đơn hàng dễ sử dụng nhất.
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Eportal không ngừng nghiên cứu và làm chủ các công nghệ mới để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và tối ưu..
  
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

TỐI ƯU HÓA SEO

Eportal luôn hỗ trợ doanh nghiệp với dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, quản lý tập trung và marketing online một cách hiệu quả nhất
  

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
NHÂN SỰ CHUYÊN SÂU
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
VÌ LỢI ÍCH CỦA BẠN
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
CHĂM SÓC TRỌN ĐỜI
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Tối Ưu Hóa SEO
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
CÔNG NGHỆ MỚI
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Đội ngũ của chúng tôi

Dịch vụ SEO website top google chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ seo từ khóa, seo tổng thể uy tín hàng đầu
Founder
Dịch vụ SEO website top google chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ seo từ khóa, seo tổng thể uy tín hàng đầu
Project manager
Dịch vụ SEO website top google chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ seo từ khóa, seo tổng thể uy tín hàng đầu
Technician
Dịch vụ SEO website top google chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ seo từ khóa, seo tổng thể uy tín hàng đầu
Project assistant

Đội ngũ của chúng tôi
Dịch vụ SEO website top google chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ seo từ khóa, seo tổng thể uy tín hàng đầu
Founder
Dịch vụ SEO website top google chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ seo từ khóa, seo tổng thể uy tín hàng đầu
Technician
Dịch vụ SEO website top google chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ seo từ khóa, seo tổng thể uy tín hàng đầu
Mkt manager
Dịch vụ SEO website top google chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ seo từ khóa, seo tổng thể uy tín hàng đầu
Project assistant

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Dịch vụ thiết kế website trọn gói của Eportal
  
Đem đến cho bạn giải pháp thiết kế website chuyên nghiệp
Giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và tiết kiệm thời gian
Chi phí trọn gói, không phát sinh
Với chính sách giá linh hoạt, Eportal giúp bạn sở hữu một website bán hàng, bao gồm chi phí khởi tạo, duy trì website và chi phí thuê hosting. 
Kho giao diện thích hợp cho hơn 30 ngành nghề
Với 400+ giao diện đẹp mắt, dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp và được tối ưu hóa cho từng ngành nghề, chắc chắn, Eportal sẽ giúp các chủ cửa hàng và doanh nghiệp có được một website phù hợp nhất với ngành nghề mình kinh doanh
Liên kết với các đối tác cung cấp hosting và tên miền uy tín nhất.
Dịch vụ thiết kế website trọn gói của Eportal sử dụng dịch vụ hosting của các đơn vị uy tín nhất Việt Nam hiện nay như FPT, Viettel giúp cho website của bạn luôn bảo mật, tốc độ truy cập nhanh chóng. Bên cạnh đó, Eportal còn cung cấp cho bạn một tên miền như ý (.vn, .com, .net, ....)
Tăng hiệu quả hoạt động quảng cáo
Việc lựa chọn dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp sẽ làm tăng hiệu quả SEO và quảng cáo, tăng tỉ lệ chuyển đổi

Dịch vụ thiết kế website trọn gói của Eportal
  
Đem đến cho bạn giải pháp thiết kế website chuyên nghiệp
Giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và tiết kiệm thời gian
Chi phí trọn gói, không phát sinh
Với chính sách giá linh hoạt, Eportal giúp bạn sở hữu một website bán hàng, bao gồm chi phí khởi tạo, duy trì website và chi phí thuê hosting. 
Kho giao diện thích hợp cho hơn 30 ngành nghề
Với 400+ giao diện đẹp mắt, dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp và được tối ưu hóa cho từng ngành nghề, chắc chắn, Eportal sẽ giúp các chủ cửa hàng và doanh nghiệp có được một website phù hợp nhất với ngành nghề mình kinh doanh
Liên kết với các đối tác cung cấp hosting và tên miền uy tín nhất.
Dịch vụ thiết kế website trọn gói của Eportal sử dụng dịch vụ hosting của các đơn vị uy tín nhất Việt Nam hiện nay như FPT, Viettel giúp cho website của bạn luôn bảo mật, tốc độ truy cập nhanh chóng. Bên cạnh đó, Eportal còn cung cấp cho bạn một tên miền như ý (.vn, .com, .net, ....)
Tăng hiệu quả hoạt động quảng cáo
Việc lựa chọn dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp sẽ làm tăng hiệu quả SEO và quảng cáo, tăng tỉ lệ chuyển đổi
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Uy tín của nhà cung cấp
  
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website trọn gói với những mức giá rất khác nhau. Vì thế sử dụng dịch vụ thiết kế website trọn gói bạn cần đặc biệt quan tâm đến một số điểm như :
Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế website trọn gói có chính sách chăm sóc khách hàng sau bán không? Có sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho khách hàng 24/24 không?
Website của bạn có được bảo trì và nâng cấp thường xuyên không?
Chi phí làm web có thêm phát sinh gì không?
Hosting kèm theo là của nhà cung cấp nào? Băng thông và dung lượng có đủ không?
....
Và nếu bạn không phải là một lập trình viên hay một người có am hiểu sâu sắc về công nghệ thông tin, hãy lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website trọn gói được nhiều người tin dùng

Uy tín của nhà cung cấp
  
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website trọn gói với những mức giá rất khác nhau. Vì thế sử dụng dịch vụ thiết kế website trọn gói bạn cần đặc biệt quan tâm đến một số điểm như :
Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế website trọn gói có chính sách chăm sóc khách hàng sau bán không? Có sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho khách hàng 24/24 không?
Website của bạn có được bảo trì và nâng cấp thường xuyên không?
Chi phí làm web có thêm phát sinh gì không?
Hosting kèm theo là của nhà cung cấp nào? Băng thông và dung lượng có đủ không?
....
Và nếu bạn không phải là một lập trình viên hay một người có am hiểu sâu sắc về công nghệ thông tin, hãy lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website trọn gói được nhiều người tin dùng

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Quy trình dịch vụ thiết kế website trọn gói
   
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu 
Sau khi nhận được những yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tìm hiểu và xác nhận lại những yêu cầu của khách hàng qua email hoặc điện thoại.
Bước 2: Tư vấn khách hàng và báo giá
Dựa vào những thông tin do khách hàng cung cấp, chúng tôi phân tích để hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nguyện vọng ... của khách hàng.
Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ thiết kế website trọn gói
Sau khi đã chốt được yêu cầu và chi phí dịch vụ thiết kế website trọn gói  hai bên tiến hành ký kết hợp đồng
Bước 4: Thiết kế giao diện 
Dựa trên bản hồ sơ dịch vụ thiết kế website trọn gói, chuyên gia thiết kế của chúng tôi sẽ tiến hành công việc thiết kế sáng tạo giao diện cho website. 
Bước 5: Duyệt giao diện Demo
Gửi Demo giao diện đã thiết kế cho khách hàng duyệt
Khách hàng duyệt demo và yêu cầu chỉnh sửa đến khi hài lòng
Chốt duyệt Demo giao diện website
Bước 7: Hỗ trợ nhập dữ liệu hoàn thiện website
Đội ngũ nhân viên sẽ tiến hành cập nhật sản phẩm và nội dung lên website
Chạy thử các tính năng và tiến hành sửa lỗi nếu có
Bổ sung yêu cầu và lập trình thêm tính năng nếu cần 
Bước 8: Chuyển giao và Đào tạo 
Triển khai công việc đào tạo, chuyển tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng. 
Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng.
Website được bảo hành trọn đời với dịch vụ thiết kế website trọn gói

Quy trình dịch vụ thiết kế website trọn gói
      
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu 
Sau khi nhận được những yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tìm hiểu và xác nhận lại những yêu cầu của khách hàng qua email hoặc điện thoại.
Bước 2: Tư vấn khách hàng và báo giá
Dựa vào những thông tin do khách hàng cung cấp, chúng tôi phân tích để hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nguyện vọng ... của khách hàng.
Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ thiết kế website trọn gói
Sau khi đã chốt được yêu cầu và chi phí dịch vụ thiết kế website trọn gói  hai bên tiến hành ký kết hợp đồng
Bước 4: Thiết kế giao diện 
Dựa trên bản hồ sơ dịch vụ thiết kế website trọn gói, chuyên gia thiết kế của chúng tôi sẽ tiến hành công việc thiết kế sáng tạo giao diện cho website. 
Bước 5: Duyệt giao diện Demo
Gửi Demo giao diện đã thiết kế cho khách hàng duyệt
Khách hàng duyệt demo và yêu cầu chỉnh sửa đến khi hài lòng
Chốt duyệt Demo giao diện website
Bước 7: Hỗ trợ nhập dữ liệu hoàn thiện website
Đội ngũ nhân viên sẽ tiến hành cập nhật sản phẩm và nội dung lên website
Chạy thử các tính năng và tiến hành sửa lỗi nếu có
Bổ sung yêu cầu và lập trình thêm tính năng nếu cần 
Bước 8: Chuyển giao và Đào tạo 
Triển khai công việc đào tạo, chuyển tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng. 
Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng.
Website được bảo hành trọn đời với dịch vụ thiết kế website trọn gói
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

700+ doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ thiết kế web
chuyên nghiệp của Eportal

    
Dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web trọn gói chỉ với bốn bước cơ bản. Website được tối ưu với các công cụ tìm kiếm, Website tương thích với các thiết bị di động… Giao diện sang trọng, tiện dụng…Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn…

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Chúng tôi là những nhà thiết kế website chuyên nghiệp

Nghe có vẻ thừa thãi, tuy nhiên có một điều mà có thể quý khách chưa biết: trong thị trường, không phải ai nhận làm website cũng là lập trình viên. Điều này có những giới hạn rất rõ về năng lực cung cấp các giải pháp hoàn thiện tuyệt đối.
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Kinh nghiệm TRỌN GÓI

  
Chúng tôi phát triển công ty theo định hướng tôn trọng các giá trị cốt lõi, ban lãnh đạo của công ty điều hành và nắm cực kì sát toàn bộ các mảng trong công ty.
  
  
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Tôn trọng uy tín, hỗ trợ, bảo trì bảo dưỡng cho 100% khách hàng cũ

Eportal phát triển tới ngày hôm nay thì 90% nhờ sự tin tưởng của các khách hàng thân thiết, những người đã tin tưởng sử dụng dịch vụ thiết kế website trọn gói.
  
  

700+ doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp của Eportal
    
Dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp, thiết kế web trọn gói chỉ với bốn bước cơ bản. Website được tối ưu với các công cụ tìm kiếm, Website tương thích với các thiết bị di động… Giao diện sang trọng, tiện dụng…Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn…
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Chúng tôi là những nhà thiết kế website chuyên nghiệp
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Kinh nghiệm TRỌN GÓI
    
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Tôn trọng uy tín, hỗ trợ, bảo trì bảo dưỡng cho 100% KH cũ
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Không chỉ là website - chúng tôi phục vụ bạn từ a - z
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Công ty thiết kế website trọn gói
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
10+ năm kinh nghiệm với những dự án khó

Cùng Eportal tạo dựng một doanh nghiệp thành công trong thời đại số

Dịch vụ thiết kế website trọn gói Eportal, đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp

Mỗi ngày, Eportal  đều cố gắng giải quyết những vấn đề mà khách hàng gặp phải trong công việc kinh doanh và vận hành doanh nghiệp. Eportal luôn nỗ lực làm mọi thứ dễ dàng hơn để hoạt động kinh doanh của khách hàng trở nên trôi chảy và hiệu quả hơn khi sử dụng dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp của Eportal.

Nền tảng thương mại điện tử của tương lai

Khách hàng online có thể xem và mua hàng của bạn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp cho tất cả
các công ty.

Cách mạng kĩ thuật số

Trong kỉ nguyên số, công nghệ nắm giữ tất cả. Tuy vậy chúng tôi tin rằng dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng.

Marketing

Cá nhân hoá các hoạt động marketing để phù hợp với khách hàng trong kỷ nguyên số. Chúng tôi giúp bạn tạo ra những thông điệp quảng cáo có giá trị với khách hàng.

Cùng Eportal tạo dựng một doanh nghiệp thành công trong thời đại số

Mỗi ngày, Eportal  đều cố gắng giải quyết những vấn đề mà khách hàng gặp phải trong công việc kinh doanh và vận hành doanh nghiệp. Eportal luôn nỗ lực làm mọi thứ dễ dàng hơn để hoạt động kinh doanh của khách hàng trở nên trôi chảy và hiệu quả hơn khi sử dụng dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp của EPortal.

Nền tảng thương mại điện tử của tương lai

Khách hàng online có thể xem và mua hàng của bạn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp cho tất cả các công ty.

Cách mạng kĩ thuật số

Trong kỉ nguyên số, công nghệ nắm giữ tất cả. Tuy vậy chúng tôi tin rằng dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng.

Marketing

Cá nhân hoá các hoạt động marketing để phù hợp với khách hàng trong kỷ nguyên số. Chúng tôi giúp bạn tạo ra những thông điệp quảng cáo có giá trị với khách hàng.

Tạo website ngay
Để doanh số chảy vào túi hàng ngày
  
Khởi tạo dễ dàng website dành cho tổ chức, doanh nghiệp, dịch vụ với hàng trăm giao diện tích hợp đầy đủ tính năng dễ dàng thao tác
KHÔNG "NẮNG MƯA" NHƯ FACEBOOK
Facebook thay đổi thuật toán thường xuyên làm nhiều chủ shop phải lao đao vì lượt tiếp cận thấp. Trong khi website thì ổn định hơn. Chỉ cần lựa chọn đúng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp thì việc đơn hàng về đều hàng ngày hoàn toàn nằm trong tầm tay.
TĂNG THÊM UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP CHO DOANH NGHIỆP
Website bán hàng chỉnh chu, đẹp mắt sẽ tăng uy tín cho doanh nghiệp gấp nhiều lần so với các shop chỉ bán hàng trên mạng xã hội. Niềm tin và sự thích thú là yếu tố kích thích mua hàng tuyệt vời nhất dành cho bạn. Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp mang lại cho bạn nhiều hơn thế
TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG KHẮP MỌI NƠI
Website bán hàng sẽ giúp bạn tiếp cận hơn 40 triệu người dùng online từ khắp Việt Nam. Thêm việc SEO tốt có thể đem về doanh thu vài chục triệu đến vài trăm triệu hàng tháng chỉ bằng việc lựa chọn dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp mà không tốn bất kỳ chi phí mặt bằng nào.
NHIỀU GÓI WEBSITE BÁN HÀNG PHÙ HỢP VỚI TÚI TIỀN CỦA BẠN
Bạn kinh doanh quy mô nhỏ và chỉ cần dung lượng lưu trữ tương đối? Hay bạn kinh doanh quy mô lớn với số lượng sản phẩm dồi dào? Đừng lo, dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp của Eportal có đầy đủ các gói website bán hàng online đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Chỉ từ 229k/tháng.

Tạo website ngay
Để doanh số chảy vào túi hàng ngày
  
Khởi tạo dễ dàng website dành cho tổ chức, doanh nghiệp, dịch vụ với hàng trăm giao diện tích hợp đầy đủ tính năng dễ dàng thao tác
   
KHÔNG "NẮNG MƯA" NHƯ FACEBOOK
Facebook thay đổi thuật toán thường xuyên làm nhiều chủ shop phải lao đao vì lượt tiếp cận thấp. Trong khi website thì ổn định hơn. Chỉ cần lựa chọn đúng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp thì việc đơn hàng về đều hàng ngày hoàn toàn nằm trong tầm tay.
TĂNG THÊM UY TÍN VÀ SỰ CHUYÊN NGHIỆP CHO DOANH NGHIỆP
Website bán hàng chỉnh chu, đẹp mắt sẽ tăng uy tín cho doanh nghiệp gấp nhiều lần so với các shop chỉ bán hàng trên mạng xã hội. Niềm tin và sự thích thú là yếu tố kích thích mua hàng tuyệt vời nhất dành cho bạn. Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp mang lại cho bạn nhiều hơn thế
TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG KHẮP MỌI NƠI
Website bán hàng sẽ giúp bạn tiếp cận hơn 40 triệu người dùng online từ khắp Việt Nam. Thêm việc SEO tốt có thể đem về doanh thu vài chục triệu đến vài trăm triệu hàng tháng chỉ bằng việc lựa chọn dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp mà không tốn bất kỳ chi phí mặt bằng nào.
NHIỀU GÓI WEBSITE BÁN HÀNG PHÙ HỢP VỚI TÚI TIỀN CỦA BẠN
Bạn kinh doanh quy mô nhỏ và chỉ cần dung lượng lưu trữ tương đối? Hay bạn kinh doanh quy mô lớn với số lượng sản phẩm dồi dào? Đừng lo, dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp của Eportal có đầy đủ các gói website bán hàng online đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Chỉ từ 229k/tháng.

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
  
Sáng tạo không ngừng nghỉ, ý tưởng luôn đổi mới, quy trình chuẩn hóa quốc tế.
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Công ty TNHH cổng thông tin điện tử trực tuyến
  
  
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Chính sách bảo trì
Mã Số Thuế: 01 04 08 96 76
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
0969 024 600
024 62 733 721
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Info@eportal.vn
Thứ 2 - Thứ 6 8h đến 17h30
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Số 96 Mai Anh Tuấn
Đống Đa - Hà Nội


Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
info@eportal.vn
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
96 Mai Anh Tuấn - Đống Đa - Hà Nội
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
19 Tháng Mười 2020    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin