dịch vụ seo từ khoá uy tín info@eportal.vn dịch vụ seo từ khoá uy tín 0969 024 600
Hướng dẫn

dịch vụ seo từ khoá uy tín

Đăng ký website với bộ công thương
NHỮNG AI PHẢI THÔNG BÁO HOẶC ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG?

Đăng ký website với bộ công thươngTất cả các thương nhân, tổ chức,cá nhân phải tiến hành thông báo về các website TMĐT bán hàng
Đăng ký website với bộ công thươngWebsite cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau:   
Đăng ký website với bộ công thươngDịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đăng ký website với bộ công thươngDịch vụ khuyến mại trực tuyến

Đăng ký website với bộ công thươngDịch vụ đấu giá trực tuyến.
Đăng ký website với bộ công thươngỨng dụng di động TMĐT: bao gồm ứng dụng di động TMĐT bán hàng và sàn TMĐT

NHỮNG WEBSITE NÀO PHẢI THÔNG BÁO HOẶC ĐĂNG KÝ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG?

Đăng ký website với bộ công thươngTất cả các thương nhân, tổ chức,cá nhân phải tiến hành thông báo  về các website TMĐT bán hàng
Đăng ký website với bộ công thươngWebsite cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại hình dịch vụ sau:   
Đăng ký website với bộ công thươngDịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
VDịch vụ khuyến mại trực tuyến
Đăng ký website với bộ công thươngDịch vụ đấu giá trực tuyến.
Đăng ký website với bộ công thươngỨng dụng di động TMĐT: bao gồm ứng dụng di động TMĐT bán hàng và sàn TMĐT
Đăng ký website với bộ công thương

ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Đăng ký website với bộ công thươngGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | Giấy chứng nhận đầu tư | Giấy phép đầu tư

Đăng ký website với bộ công thươngQuyết định thành lập (đối với tổ chức)
Đăng ký website với bộ công thươngGiấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh cá thể (đối với cá nhân)...
Đăng ký website với bộ công thươngVà một số giấy tờ khác tùy theo ngành nghề dịch vụ của bạn
VD: Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy phép phân phối thực phẩm chức năng, giấy phép lữ hành…
Đăng ký website với bộ công thương

THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BCT

Đăng ký website với bộ công thươngGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | Giấy chứng nhận đầu tư | Giấy phép đầu tư
Đăng ký website với bộ công thươngQuyết định thành lập (đối với tổ chức)
Đăng ký website với bộ công thươngGiấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh cá thể (đối với cá nhân)...
Đăng ký website với bộ công thươngVà một số giấy tờ khác tùy theo ngành nghề dịch vụ của bạn
VD: Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy phép phân phối thực phẩm chức năng, giấy phép lữ hành…

DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG WEBSITE
1. Rà soát và hiệu chỉnh Quy chế hoạt động trên website TMĐT để phù hợp với quy định hiện hành
Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền cho đến khi website được Cục Thương mại điện tử xác nhận bằng email về việc hoàn tất thủ tục thông báo hoạt động
2. Thời gian hoàn tất thủ tục: 
Với website THÔNG BÁO với Bộ công thương, dịch vụ thường từ 1- 3 tuần
ĐĂNG KÝ website với Bộ công thương, dịch vụ thường từ 4-6 tuần
 (Không tính thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết)
3. Phí dịch vụ:
STT Nội dung Đơn giá
1 Dịch vụ THÔNG BÁO website/ứng dụng TMĐT bán hàng với Bộ công thương 1.500.000vnđ
2 Dịch vụ ĐĂNG KÝ website/ứng dụng TMĐT bán hàng với Bộ công thương 7.500.000vnđ
Chưa bao gồm 10% VAT


DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG WEBSITE

1. Rà soát và hiệu chỉnh Quy chế hoạt động trên website TMĐT để phù hợp với quy định hiện hành

Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tuc pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền cho đến khi website được Cục Thương mại điện tử xác nhận bằng email về việc hoàn tất thủ tục thông báo hoạt động

2. Thời gian hoàn tất thủ tục: 

Với website THÔNG BÁO với Bộ công thương, dịch vụ thường từ 1-3 tuần

Với website ĐĂNG KÝ với Bộ công thương, dịch vụ thường từ 4-6 tuần   

 (Không tính thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết)

3. Phí dịch vụ:

Dịch vụ THÔNG BÁO với Bộ công thương

Dịch vụ ĐĂNG KÝ với Bộ công thương

1.500.000vnđ

7.500.000vnđ

Chưa bao gồm 10% VAT


TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Hiện tại theo quy định, việc thông báo, đăng ký website với Bộ Công Thương là miễn phí tại Cổng Thông Tin Điện Tử – Bộ Công Thương. Nhưng do miễn phí nên hàng nghìn hồ sơ vẫn đang chờ giải quyết đăng ký do nhiều lý do, nhưng căn bản nhất là thiếu giấy tờ, kiến thức và thủ tục cần thiết vì mỗi loại website sẽ có những giấy tờ khác nhau, thủ tục khác nhau và đòi hỏi khi đăng ký phải tìm hiểu các thông tư, nghị định một cách rõ ràng và Quý khách cũng cần phải có kinh nghiệm về IT để chỉnh sửa website theo đúng quy định của Bộ Công Thương. Do đó việc đăng ký sẽ làm Quý khách hàng mất rất nhiều thời gian.
Eportal là đối tác chính thức với Trung Tâm Phát Triển Điện Tử – Bộ Công Thương, với mục đích chính là hợp tác thúc đẩy sự phát triển về thương mại điện tử với doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi được đào tạo về chuyên môn và có kinh nghiệm trong việc thông báo, đăng ký website chuyên nghiệp nhất.


TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Hiện tại theo quy định, việc thông báo, đăng ký website với Bộ Công Thương là miễn phí tại Cổng Thông Tin Điện Tử – Bộ Công Thương. Nhưng do miễn phí nên hàng nghìn hồ sơ vẫn đang chờ giải quyết đăng ký do nhiều lý do, nhưng căn bản nhất là thiếu giấy tờ, kiến thức và thủ tục cần thiết vì mỗi loại website sẽ có những giấy tờ khác nhau, thủ tục khác nhau và đòi hỏi khi đăng ký phải tìm hiểu các thông tư, nghị định một cách rõ ràng và Quý khách cũng cần phải có kinh nghiệm về IT để chỉnh sửa website theo đúng quy định của Bộ Công Thương. Do đó việc đăng ký sẽ làm Quý khách hàng mất rất nhiều thời gian.
Eportal là đối tác chính thức với Trung Tâm Phát Triển Điện Tử – Bộ Công Thương, với mục đích chính là hợp tác thúc đẩy sự phát triển về thương mại điện tử với doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi được đào tạo về chuyên môn và có kinh nghiệm trong việc thông báo, đăng ký website chuyên nghiệp nhất.


MỨC PHẠT
Theo nghị định số: 185/2013/NĐ-CP chi tiết MỤC 11 – Điều 81 khoản 2,3,4,5
1. Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a, Thiết lập website TMĐT bán hàng mà không đăng ký website với bộ công thương và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
b, Không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ TMĐT đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
2. Phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a, Thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định
b, Nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ TMĐT mà không làm thủ tục chuyển nhượng hoặc không tiến hành đăng ký lại tên miền; 
c, Triển khai cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với hồ sơ đăng ký;
d, Gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT;
đ, Giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ TMĐT;
e, Tiếp tục hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT sau khi chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký
3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động TMĐT từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy:  định tại khoản 1,2 và điểm a,b,c khoản 3 điều này trong trường hợp vi phạm hoặc tái phạm
Biện pháp khắc phục hâu quả: Buộc thu hồi tên miền “.vn” của website TMĐT đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b,c,d và e khoản 3 điều này. 

MỨC PHẠT
Theo nghị định số: 185/2013/NĐ-CP chi tiết MỤC 11 – Điều 81 khoản 2,3,4,5
1. Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a, Thiết lập website TMĐT bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
b, Không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ TMĐT đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
2. Phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a, Thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định
b, Nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ TMĐT mà không làm thủ tục chuyển nhượng hoặc không tiến hành đăng ký lại tên miền; 
c, Triển khai cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với hồ sơ đăng ký;
d, Gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT;
đ, Giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ TMĐT;
e, Tiếp tục hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT sau khi chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký
3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động TMĐT từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy:  định tại khoản 1,2 và điểm a,b,c khoản 3 điều này trong trường hợp vi phạm hoặc tái phạm
Biện pháp khắc phục hâu quả: Buộc thu hồi tên miền “.vn” của website TMĐT đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b,c,d và e khoản 3 điều này. 

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
  
Sáng tạo không ngừng nghỉ, ý tưởng luôn đổi mới, quy trình chuẩn hóa quốc tế.
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Công ty TNHH cổng thông tin điện tử trực tuyến
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

Giới thiệu

Chính sách bảo trì
Mã Số Thuế: 01 04 08 96 76
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
0969 024 600
024 62 733 721
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
info@eportal.vn
Thứ 2 - Thứ 6 8h đến 17h30
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Tầng 4 số 134 Mai Anh Tuấn
Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Thanh Long số nhà 134 Mai Anh Tuấn - Hồ Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
info@eportal.vn
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động
Tầng 4 số 134 Mai Anh Tuấn - Đống Đa - Hà Nội
Thiết Kế Website trọn gói Eportal, chuyên dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ, tương thích di động

21 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin